Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN EKİCİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN EKİCİ

T: (0282) 250 2926

M bekici@nku.edu.tr

W bekici.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2013-2014
Arş. Gör. Dr. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2012-2013
Araş. Gör. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
2003-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EKİCİ B., Some Geophyte plants Determined in Bartın, Biological Diversity and Conservation, vol. 10, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOPER KAYGIN A., EKİCİ B., Host diversity of Philaenus spumarius (L.) (Hemiptera: Cercopidae) in Bartın Region, Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt 7, ss. 7-13, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. KAYA Z., EKİCİ B., Bartın Florasına Katkılar II, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2010.
Özgün Makale
3. EKİCİ B., Bartın Kenti ve Yakın Çevresinde Yetişen Bazı Doğal Bitkilerin Kentsel Mekanlarda Kullanım Olanakları, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010.
Özgün Makale
4. EKİCİ B., SARIBAŞ M., Bartın Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bitki Materyali Üzerine Bir Araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006.
Özgün Makale
5. GENÇER A., EKİCİ B., Eroğlu H., Buğday Saplarından Maserasyon Yöntemi ile Elde Edilen Liflerin NaOH Yöntemi ile Üretilen Kağıdın Lifleri ile Morfolojik Açıdan Karşılaştırılması, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt 12, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. EKİCİ B., SARIBAŞ M., Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Doğal Yayılışına Katkı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2002.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EKİCİ B., Recent Developments in Sociology and Social Work, Bölüm: Contributions of cemeteries to urban greenery: Case study of Tekirdağ, Yayın Yeri: International Association of Social Science Research (IASSR),, Editör: Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. EKİCİ B., Environmental Sustainability and Landscape Management, Bölüm: The Influence of Natural Flora on Landscaping: The Case of Uçmakdere (Tekirdağ), Environmental Sustainability and Landscape Management, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Tóth, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. CABİ E., DOĞAN M., EKİCİ B., Aegilops triuncialis subsp.bozdagense (Poaceae), a new subspecies from South-Western Turkey, SEAB 2017 (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
2. EKİCİ B., Contributions of Cemeteries to Urban Greenery: Case Study of Tekirdag, XI. Eruropean Conference on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-).
Özet bildiri
3. EKİCİ B., KORKUT A., )Contribution to The Quality of Urban Life: Theme Parks and Turkey Samples, XI. Eruropean Conference on Social and Behavioral Sciences (01.09.2016-).
Özet bildiri
4. KORKUT A., EKİCİ B., A New Model for Urban Agriculture: Ankara Atatürk Tree Farm, XI. Eruropean Conference on Social and Behavioral Sciences (29.07.2016-).
Özet bildiri
5. EKİCİ B., ŞİŞMAN E. E., A Case Study on The Botanical Potential and Sufficiency of Primary School Playgrounds in Tekirdag, IX. Eruropean Conference on Social and Behavioral Sciences (04.02.2016-).
Özet bildiri
6. ŞİŞMAN E. E., EKİCİ B., Natural Play Areas for Children’s Development, IX. Eruropean Conference on Social and Behavioral Sciences (04.02.2016-).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. EKİCİ B., ENDÜSTRİ TESİSLERİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ FLORA_ KURUCAŞİLE ÖRNEĞİ (BARTIN), Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Ganos (Işıklar Dağı) ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 25.05.2015-Devam Ediyor.
2. BATI KARADENİZ BÖLGESİ PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILAN BAZI DOĞAL VE EGZOTİK BİTKİLER, BAP, Araştırmacı.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Ekoloji Sempozyumu, 02.05.2013-04.05.2013.
XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21.06.2004-24.06.2004.